TAŞERON BAŞVURULARI BELLİ OLDU

30.01.2018

İLAN

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Binası, Merkez ve İlçe Spor Tesisleri ve Gençlik Merkezinde;4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin, 20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. Madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları Tespit Komisyonu tarafından incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanmayan kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan usul ve esasların 10.  Maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya biriminde birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” Maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin ilan tarihinden itibaren 3(üç) gün içerisinde başvuru yaptıkları birimlere gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile hak kazanmayan  kişilere ilanen tebliğ olunur.
Başvurusu Kabul Edilenler (1) (1).xlsx


Başvurusu Kabul Edilmeyenler (1).xlsx