TAŞERON SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

26.02.2018
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye istinaden İl Müdürlüğümüzde hizmet alımı kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan personellerin "Sürekli İşçi Kadrosu" şartlarını taşıyıp sınava (sözlü) hak kazananların listesi ve sınav tarihleri müdürlüğümüz panosuna asılmıştır.
Bu ilan tebliğ niteliğindedir. Kişilere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.