Okulsportal

                                      OKUL SPORLARI SAĞLIK RAPORLARI HAKKINDA

Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının düzenlenmesi hususunda yaşanan problemler sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı ile bu sorunların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin 2014/29 sayılı genelge yayımlanmış ve sporcu lisansı çıkarmak amacıyla düzenlenecek rapora ilişkin hususların nasıl işleyeceği belirlenmiştir.

               Bu mevzuat değişiklikleri sonucunda ekte suretleri gönderilen, Sağlık Bakanlığının 2014/29 sayılı genelgesi gereğince, sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler;
1-“Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.6) sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca  temin edilip doldurulması, (EK.6 form hekimde kalacaktır.)
2-Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine müracaat edilmesi, “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.5) hekimden alınması,
3-Spor Genel Müdürlüğü "Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi gereğince lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK.5) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.

Bahse konu EK-6 formu ektedir TIKLAYINIZ... SALIK_BLG_FORMU_EK_6


                

OKUL SPORLARI ESAME LİSTESİNİN SİSTEM ÜZERİNDEN ALINMASI

 

 

Okullarımız Müsabakalara Okul Sporları Bilgi Yönetim sistemi üzerinden çıkarılan esame listesi ile katılacaklardır. Elle doldurulan esame listesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Esame Listesi oluşturulması:

Spor Dalı katılım işlemlerini açarak okullar seçecekleri branşların kategorilerine göre uygun kutuların üzerine tıklayarak çıkan (X) işareti ile seçebileceklerdir. İşaretin üzerine tekrar tıklayarak iptalini yapabilirler. Tüm okulların başvurularını sistem üzerine işaretleyerek yapmaları gerekmektedir.

Okul kullanıcılarının işaretledikleri başvurular il kullanıcıları tarafından onaylanır. (Spor Dalı Onay İşlemleri) Başvurumuzun onayının yapılıp yapılmadığını spor dalı liste işlemlerinden takip edebiliriz. Onayı yapılmayan okul ve branş varsa mutlaka bize ulaşması gerekir. Aksi halde işlemlerini yürütemez, esame listesini çıkaramaz.

Onay işlemi tamamlandıktan sonra okul kullanıcıları okul modülünden branş ve kategori ana liste kayıt bölümünü tıklayarak kutuları doldurulup lisansı bulunan sporcu öğrencilerini listeleyecektir. Listelenen öğrencilerin sol tarafındaki kutucuklar üzeri tıklanarak işaretlenerek seçilir. Sonrasında kaydet butonuna bastığımızda işaretlenmiş sporcu öğrenciler esame listesine seçilir. İşaretlenmeyen sporcu öğrenciler esame listesinde görünmeyecektir. Daha sonra işaretlenen sporcu öğrencilerin yer aldığı esame listesini kaydet butonun yanındaki rapor al butonuna tıklayarak yazdırmaya hazır hale getirebilirsiniz.

Listenin çıktısı alınıp okul müdürü imzalı ve mühürlü müsabakaya getirilmesi zorunludur. Esame listesinde görülmeyen sporcu öğrenci müsabakaya katılamaz. Sporcunun müsabakaya çıkamayacağı durumlarda (sakatlık vb.) yeni sporcunun lisans kaydı yapılır ve tekrar branş ana kategori liste kayıt bölümünden sporcular listelenir. Yeni sporcunun kaydı burada görülecektir. Esamede görebilmemiz için sol taraftaki kutuyu işaretlememiz gerekir. Yarışmayacak öğrenciyi ise kutunun üstünü tekrar tıklayarak çeltik işaretini silmemiz gerekir.